keskiviikko 10. maaliskuuta 2021

Myyntityö yrityksessä

 

Myyntityötä yrityksessa tehdään yleensä kontaktoimalla suoraan asiakasta puhelimitse tai sähköpostitse, eli ottamalla tähän henkilökohtaisesti yhteyttä. Myyntityötä voidaan tukea muulla markkinointiviestinnällä, kuten mainonnalla. 

Hyvää myyntityötä on:

 • Asiakaskontaktoinnit
  • Suoraan puhelimitse, sähköpostitse tai myyntipuheet tapahtumissa yms.
  • Sosiaalisessa mediassa pitää olla aktiivinen ja lähestyttävä

 • Asiakaspalvelu
  • Nopeasti tavoilteltavissa oleminen
  • Kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa tarve/ongelma
  • Hyvä asiakaskokemus. On 80%
  • Palautteen pyytäminen mahdollisimman nopeasti

 • Kohderyhmän ja ostopersoonan luominen
  • Asiakastuntemus
  • olla niissä kanavissa missä asiakkaat ovat
  • Kohdennettu markkinointi

 • Tavoite → Dokumentointi → Tavoitteen analysointi
  • Toista uudelleen

 • Markkinointi
  • Visualisointi: Kuvat ja videot
  • Sosiaalinen media + muut mediat

 • Oman brändin tarinallistaminen
  • Tarina yrityksen taustalla
  • erottuva tekijä

 • Myyminen
  • Tuotetuntemus
  • Ammattisanasto
  • Myyntipuheet
  • Lisämyynti
  • Tavoitteellisuus
  • Ostoesteiden karistaminen